Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Identiteit

Twee jongens lachend in de klas

Bij WereldWijs zijn onderwijskwaliteit en christelijke identiteit met elkaar verweven. We helpen kinderen hun van God gekregen (on)mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen. Er wordt onderwijs
gegeven met de bijbel als basis. We leren kinderen dat ze geliefd zijn door God onze Vader en dat Hij voor hen zorgt. 

We vertellen verhalen uit de bijbel en zingen veel. We starten en eindigen de dag met gebed. In onze omgang met elkaar laten we zien dat we kinderen van God zijn en in liefde met elkaar mogen omgaan. We hebben oog voor de mooie schepping die God heeft gemaakt. Als er iets verkeerd gaat, mogen we
opnieuw beginnen.


Bijbel in gewone taal

Gezellige en veilige school

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:
liefde, vertrouwen en plezier.

Liefde
: Je mag er zijn, je bent Gods geliefde kind. Zo kijken we ook naar elkaar.

Vertrouwen
: Je mag fouten maken en hiervan leren. Je leert opkomen voor jezelf met respect voor de ander. Er is ruimte voor verschillen in vaardigheden en interesses. Je groeit in zelfstandigheid. Je mag worden zoals je bedoeld bent.

Plezier: je wordt uitgedaagd op je eigen niveau. Wat met plezier wordt aangeleerd of ervaren, onthoud je beter. Succeservaringen blijven kinderen bij voor het leven.

Veiligheid

Je kunt alleen spelen en leren met plezier als je je veilig en vertrouwd voelt. Naast dat de kinderen elkaar schoolbreed goed leren kennen door het schoolbreed werken, zijn we wekelijks ook actief aan de slag met het verder ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Dit doen we aan de hand van de lessen van de Kanjertraining.

Burgerschap

De school is voor ons een plek waar met elkaar geleerd wordt voor het leven. Ze is een oefenplaats en leefgemeenschap van leerlingen, ouders en personeel. We doen het samen, geïnspireerd vanuit onze gedeelde waarden liefde en vertrouwen. In een veilige sfeer, verbonden met elkaar, met de blik naar buiten. God is onze schepper en dankzij Jezus zijn wij Zijn geliefde kinderen. Dat is de basis onder ons bestaan en geeft ons en onze leerlingen ook een verantwoordelijkheid. We mogen Zijn liefde met de wereld delen. Liefde voor God, voor jezelf, voor de ander én voor de schepping.

Vertrouwenspersoon

Scholen zijn verplicht een interne en externe vertrouwenspersoon te hebben. De interne vertrouwenspersoon is een wegwijzer binnen de school die je op weg helpt als je een klacht of een probleem hebt die je niet bij de persoon zelf kwijt kunt. Ze kunnen u helpen met het helder krijgen van de klacht en het  nemen van vervolgstappen. Ook kunnen zij ondersteunend zijn bij de overdracht van gegevens aan de externe vertrouwenspersoon.

De Interne vertrouwenspersoon op school is Inge Olde i.olde@levwn.nl 

Een vertrouwenspersoon ondersteunt mensen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag. Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind te maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een veilige (werk)
omgeving. LEV-WN vind het belangrijk dat er voor elke school ook een externe vertrouwenspersoon is. De Externe vertrouwenspersoon, voor meerdere scholen van LEV is Dhr. G. Meuleman (Guus) M  06-26 78 04 59 g.meulemanvp@levwn.nl Hier stelt hij zich verder voor.

Privacy

We willen zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. Binnen onze schoolvereniging LEV-WN werken we daarom met een Privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met deze gevoelige gegevens en wat uw rechten daarbij zijn.De kinderen in de midden-bovenbouw leren we hoe zij zelf met hun eigen gegevens en internet om moeten gaan.

Kom kennismaken!

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
Wij leren u graag kennen.

Copyright © IKC WereldWijs Zoetermeer | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud