Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Ons onderwijs

Hoe ziet het onderwijs eruit?

WereldWijs heeft combinatiegroepen. Leerlingen kunnen het ene jaar de jongsten en het volgende jaar de oudsten zijn in de groep. Hierdoor leren ze ook samenwerken, elkaar helpen en rekening houden met elkaar. Voor bewegingsonderwijs is er een vakdocent. Daarnaast krijgen de leerlingen jaarlijks 4 weken Schooljudo. Leerlingen die snel en makkelijk leren wordt geleerd om diepere denkvragen te stellen en zo zichzelf uit te blijven dagen. Zo blijft het leren voor hen interessant. Ook leerlingen die aanlopen tegen leermotivatie geven we extra aandacht. Leerlingen die in beelden denken en leren krijgen onderwijs wat bij hen aansluit. Voor de oudere leerlingen die meer praktisch onderwijs kunnen gebruiken zijn we gestart met een klusklas. Een keer in de week is een groepje leerlingen onder leiding van een juf praktisch aan de slag. Hierbij wordt berekend, overlegd, samengewerkt en geproduceerd. Voor kinderen die naast de lessen in de groep extra ondersteuning nodig hebben, is er onderwijsassistentie aanwezig in de groep of individueel.

Jongetje met bril zittend op stoel in lege klas

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Kleuters leren vaak in sprongen. Om aan te sluiten bij hun niveau en interesse werken we in groep 1 – 3 thematisch en ontwikkelingsgericht. De leerkracht richt met de leerlingen het thema in en geeft hen een weektaak die past bij hun niveau. Basisvakken als aanvankelijk lezen, rekenen en taal worden verweven in de thema's zodat er spelenderwijs wordt geleerd. Buitenspelen en spelen/werken binnen vult een groot deel van de dag.

Om een vloeiende overgang te realiseren van groep 2 naar 3 werken de kleuters 1/2 en groep 3 veel samen als onderbouw. Het leren blijft zo ook in groep 3 nog veelal spelenderwijs wat past bij de fase van ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Levensbeschouwing heeft een belangrijke rol in ons lesprogramma. We starten elke dag met gebed, we zingen veel en geven dagelijks bijbelonderwijs. Elke schooldag hebben de leerlingen o.a les in de basisvakken: Lezen, Taal, Spelling en Rekenen/Wiskunde. Daarnaast geven we vanaf de middenbouw wereldoriëntatie waar we de methode Da Vinci bij gebruiken. Hierbij wordt aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en cultuur gecombineerd aangeboden in thema's. Groep 1 t/m 3 doet alle vakken thematisch. Voor cultuur maken we ook gebruik van de muziekmethode Eigenwijs en het cultuuraanbod van CKC in Zoetermeer. Twee keer in de week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. De kinderen krijgen jaarlijks 4 weken schooljudo waarbij naast de sport judo ook aandacht is voor het respectvol omgaan met elkaar en elkaar kunnen vertrouwen. Engels wordt gegeven vanaf groep 1. Lessen in burgerschap, seksuele vorming en verkeer worden regelmatig gegeven. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we de Kanjertraining. De creatieve lessen worden verweven in de thema's of op een apart moment.

Stoere meid met koptelefoon

Kom kennismaken!

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
Wij leren u graag kennen.

Copyright © IKC WereldWijs Zoetermeer | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud